Erfaren projektleder søger nye udfordringer

Henrik tilbyder løsninger og resultater

Som projektleder i din virksomhed planlægger og gennemfører jeg projekter med fokus på pris, kvalitet og tidsplan.

Enten ved ansættelse eller på Interim Management basis gennem mit firma: KaarPo.

e-mail
To avoid spam, the e-mail address is given in the image
telefon
22 14 47 03
addresse
Henrik Kaare Poulsen
Middelfartvej 16
4000 Roskilde

Baggrund

Uddannelse

Karriereforløb

Faglige kvalifikationer

Personlige kvalifikationerUddannelse

Efteruddannelse

Certified Ethical Hacker. Certificeret af EC-Council gennem Price Waterhouse Coopers.

HD i organisation

Handelshøjskolen i København, juni 1994. Konsulentlinen. Titel på slutopgave: "Kvalitet i Ledelse"

Civilingeniør

Danmarks Tekniske Højskole, august 1989. Uden linebetegnelse. Specialiseret i software-udvikling.

Student

Gammel Hellerup Gymnasium, juni 1984

Ansættelse

KaarPo (selvstændig) fra juli 2002

NOKIA: August 1994 til November 2002

Skibsteknisk Laboratorium: September 1988 til juli 1994Faglige kvalifikationer

Projektledelse

Strategi og kvalitet

Personaleledelse

Præsentation og kommunikation

Økonomistyring

Kontraktstyring

Informations-teknologi

IT Sikkerhed

Telekommunikation

International erfaring

SprogPersonlige kvalifikationer

Resultatorienteret

Jeg er målrettet og fokuseret, og tager hurtige, velovervejede beslutninger. Jeg er god til at prioritere mit eget og mit teams arbejde, og finder den korteste vej fra idé til udførelse. Jeg er hårdtarbejdende og  stiller store krav til mig selv og andre.

Ansvarsbevidst

Jeg er ærlig og holder hvad jeg lover. Jeg er meget bevidst om mit ansvar overfor kunden, min egen virksomhed, mit projektteam, og mig selv.

Lærenem

Jeg er hurtig til at forstå vore kundens behov, og til at sætte mig ind i nye problemstillinger. Jeg er nysgerrig, og hurtig til at lære nye fagområder.

Fra kaos til orden

Jeg er god til at træffe beslutninger selvom situationen er svært gennemskuelig. Jeg er god til hurtigt at se en sammenhæng i tingene. Jeg er systematisk og god til at udarbejde processer der bringer orden i tingene. Jeg vedligeholder et overordnet overblik, men har også evnen til at gå i detaljer når dét er nødvendigt.

Kommunikation

Jeg er god til at lytte og forstå, og til at præsentere på modtagerens præmisser. Jeg er god til at præsentere komplekse problemstillinger og løsninger på en velstruktureret og forståelig måde. Jeg er god til at motivere min afdeling og mit projekt-team.


Karriereforløb

Interim Manager, KaarPo

Referencer fra KaarPo:

SDC (april 2010 - juni 2011)

KaarPo har været projektleder for Sikkerhedstiltag hos SDC (Skandinavisk Data Center):

BEC (januar 2007 - marts 2010)

BEC er et IT-hus, der leverer IT ydelser til flere hundrede finansielle virksomheder inden for bank og pension.
KaarPo har fra januar 2007 til marts 2010 været ansvarlig for sikkerheden i BEC's Netbank.

Opgaven indledtes med en fastlæggelse af BEC's strategi for sikkerhed i Netbank, der løbende revideres udfra en vurdering af trusselssituationen.
Henrik Kaare Poulsen fra KaarPo var derefter som projektleder ansvarlig for projekter, der implementerede forskellige forbedringer af sikkerheden.
Endvidere har Henrik været ansvarlig for opfølgning på sikkerheds-hændelser, herunder definition og implementering af processer og værktøj for analyse, opfølgning og rapportering.
Henrik har endvidere rådgivet forskellige projekter, funktioner og kunder om sikkerhed, og deltaget i den financielle sektors forskellige fora, der beskæftiger sig med sikkerhed.
Henrik har været kontaktperson vedr. sikkerhed i Netbank såvel internt som overfor kunder og samarbejdspartnere.

Satair (januar - oktober 2006)

Satair ønskede at indføre et nyt ERP-system i virksomhedens Engelske og Franske afdelinger. KaarPo var ansvarlig for projektledelsen i dette projekt.

KaarPo stod for planlægningen af projektet, og forestod analysen af de enkelte afdelingers behov indenfor ERP, herunder specielt håndtering af Direct Line Feed. Det blev imidlertid klart, at det valgte system ikke ville kunne tilpasses Satair's behov, hvorfor projektet blev annuleret.

TDC mobil (marts - december 2005)

Tværogranisatorisk projektledelse af prioriterede produkt-udviklings-projekter for TDC mobil.

Som projektleder har hovedopgaverne været:

Projektleder for:

Endvidere deltagelse i koordinering af projekter i forbindelse med 3G lancering.

eSe Security (Juni 2003 - Februar 2005)

KaarPo har som projekt-ansvarlig forestået udviklingen af En.Gate for eSe Security.

En.Gate er en komplet IT-sikkerheds-løsning for mindre og mellemstore virksomheder.

Produktet inkluderer:

KaarPo har bl.a været ansvarlig for:

Siteshop (Juli 2002 - nu)

Som underleverandør til Siteshop har KaarPo udviklet fortroligheds-moduler til Superoffice.

KaarPo har dels udviklet specifikke kunde-tilpassede versioner, dels udviklet to generelle fortroligheds-moduler:

Fortroligheds-modulerne styrer brugernes adgang til information i Superoffice efter foruddefinerede kriterier.

KaarPo har endvidere udviklet et generelt Superoffice dokument-håndterings-modul: SuperVault.

Modulerne er udviklet i Visual Basic, i perioden fra 2002 til 2005. KaarPo har været ansvarlig for:

Modulerne benyttes bl.a. af:

Projektleder, NOKIA Israel

April 2000 til Maj 2002

NOKIA's første ordre i Israel blev underskrevet i maj 2000. Ordren dækkede udskiftning af 500 basestationer og dertil hørende udstyr fra en konkurrent med tilsvarende udstyr fra NOKIA. Jeg var en af nøglepersonerne i forhandlingerne omkring services.

Som projektleder var det herefter min opgave at opbygge organisationen i Israel, og sikre at vi leverede den aftalte vare til kundens tilfredsstillelse.

I en helt ny organisation var jeg ansvarlig for at ansætte de rette lokale folk og udstationerede, og komplettere organisationen med medarbejdere til låns fra andre dele af NOKIA. Projektet var på 20-30 personer. Det var også min opgave at definere og implementere de rette processer i arbejdet.

Som projektleder var jeg ansvarlig for at konsolidere teamet og lede det frem mod vores fælles mål: at opfylde kontrakten indenfor budgettet, og samtidig sikre kundens tilfredshed med vore ydelser.

I 2001 fik vi mulighed for at byde på en stor opgave for en ny kunde. Opgaven dækkede opbygningen af et nyt GSM netværk med circuit-switched core, packet-switched core (GPRS), overvågningssystem og 1000 basestationer.

Jeg var ansvarlig for udarbejdelse af tilbud og forhandling om service-delen for denne opgave. Vi vandt udbuddet i midten af 2001.

Som projektleder var jeg her — som i det første projekt — ansvarlig overfor kunden vedrørende projektet. Projektet havde en meget stram tidsplan og et stramt budget, og det var min opgave at overholde begge — og det lykkedes! På et halvt år havde vi hele det centrale netværk og 1000 basestationer klar.

Jeg opbyggede et ny team til at klare denne opgave, og var drivkraften bag dette team.

Projektleder, NOKIA Schweiz

Marts 1999 til Marts 2000

NOKIA var turn-key leverandør til et GSM netværk i Schweiz, som blev sat i drift i december 1998. I forbindelse med dette, forhandlede jeg to nye del-aftaler med kunden: dels udbygning af nettet med henblik på indendørs dækning i specielle områder, dels generel udvidelse af nettets kapacitet.

Som projektleder for indendørs-dæknings-projektet var jeg ansvarlig for et fælles team af medarbejdere fra NOKIA såvel som fra kunden. Med input fra markedsføringsafdelingen definerede og implementerede vi løsninger for indendørs-dækning. Dette omhandlede alle aktiviteter fra site-acquisition over bygning til implementering og test. Til tider fik vi også til opgave at lave dækning i forbindelse med specielle arrangementer — tit med en meget kort tidshorisont.

Som projektleder for kapacitets-udbygnings-projektet var jeg ansvarlig for et team der løbende undersøgte kapacitetsudnyttelsen, og planlagde og udførte udbygninger hvor nødvendigt. Udbygningerne skete dels ved at tilføje nye radioenheder, dels ved implementering af nye avancerede metoder som "frequency hopping".

I begge projekter var jeg som projektleder ansvarlig for forhandling af kontrakten, jeg var den primære kontakt til kunden, såvel som ansvarlig for teamets performance, jeg var ansvarlig for definition og implementering af procedurer og standarder for alle aspekter af arbejdet, og ansvarlig for at vi opfyldte kontrakten indenfor den opstillede tidsramme og budget.

Productivity Services Manager, NOKIA Schweiz

Maj 1998 til Februar 1999

Som Productivity Services Manager — der svarer til leder af netværksplanlægningsafdelingen — var jeg ansvarlig for alle aspekter af radionetværk-, fastnetværk-, omstillingsnetværk- og system-planlægning.

Jeg opbyggede en afdeling på 40 mand, og var ansvarlig for afdelingens bidrag til opbygningen af et nyt GSM netværk, hvor NOKIA var turn-key leverandør.

En af mine hovedopgaver var at definere de rette processer til brug ved netværks-planlægning, og sikre opbygningen af afdelingens kompetence indenfor dette område.

I en periode var jeg også direkte ansvarlig for netværksplanlægningen i projektet. Vi planlagde og byggede 300 sites på 8 måneder, og sikrede en succesfyldt idriftsættelse af kundens GSM netværk.

Productivity Services Manager, NOKIA Frankrig

Maj 1996 til maj 1998

Som Productivity Services Manager i Frankrig, var jeg ansvarlig for afdelingen for netværksplanlægning. Vi havde 3 kunder, og jeg var ansvarlig for at integrere de teams der arbejde for de forskellige kunder, og sikre kompetence-overførsel mellem de enkelte teams, såvel som for at fordele ressourcerne mellem de tre opgaver. Det var en udfordring at sikre en fælles vision og strategi — i ord såvel som i handling — i  en afdeling der var spredt ud over 3 forskellige kunder og tre forskellige steder.

Jeg opbyggede afdelingen fra 2 til 24 personer (plus kontrakt-ansatte, i alt 50) og var ansvarlig for kompetenceopbygningen i afdelingen.

Da jeg ankom til Frankrig havde NOKIA netop vundet en stor turn-key ordre i det nordlige Frankrig for en GSM-operatør. Her var jeg ansvarlig for netværksplanlægning, og teamet var en del af det projekt der udførte opgaven.

Senere fik vi mulighed for at udskifte en del af vore konkurrenters base-stationer med NOKIA udstyr, og jeg var ansvarlig for planlægningen af dette arbejde, med henblik på at sikre at udskiftningen skete uden gener for kunderne.

Support-ingeniør, NOKIA Danmark

August 1994 til April 1996

Jeg startede min karriere i NOKIA som support-ingeniør for netværks-overvågning. Efter 3 måneder i NOKIA blev jeg sendt til Norge, hvor jeg alene planlagde, implementerede, og idriftsatte et overvågningssystem for et nyt GSM netværk.

I 1995 deltog jeg i en opgave, hvis mål var at dokumentere og herefter forbedre kvaliteten i kundens netværk.

1996 deltog jeg i opstarten af en netværksplanlægningsafdeling i Danmark.

Gruppe-leder, Skibsteknisk Laboratorium

Juli 1992 til August 1994

Jeg var ansvarlig for et team på 5 personer, der udviklede et kommercielt system for "weather-routing" for skibe. Projektet var hovedsagelig et software-projekt, og jeg var ansvarlig for at opbygge et kvalitets-sikrings-system for software-udviklingen, og sikre projektets udførelse indenfor tids- og budgetrammerne. Under dette forløb indførte jeg strukturerede udviklingsmetoder, der ikke tidligere havde været anvendt i virksomheden. Jeg lagde specielt vægt på at sikre en sammenhæng fra kundekrav, over arkitektur og design, implementering og test, til kundeaflevering, samt at stille krav til dokumentation og versionskontrol.

Ingeniør, Skibsteknisk Laboratorium

September 1988 til Juni 1992

Jeg deltog i forskning og udvikling af "weather-routing" i de EU-financierede ESPRIT og EURET programmer. Dette indebar deltagelse i koordination mellem 7 europæiske partnere, og specifikation, udvikling, dokumentation og demonstration af systemet.

gucci mane died drug overdose,gucci mane on drake,gucci flora edt vs edp,gucci belt replica vs real,gucci ski goggles price